Седнице Управног одбора – КУД Абрашевић

Седнице Управног одбора

Извештај са одржаних седница Управног одбора

Рад Управног одбора

До краја септембра месеца 2016. године, одржано је 11 /једанаест/ седница Управног одбора на којима су донете значајне одлуке и закључци, а у складу са овлашћењима из Статута КУД-а.

Извод из записника са 9 /девете/ седнице Управног одбора, одржане 25. јула 2016. године:

Формира се комисија за потраживања
Како се појављује више, пре свега појединаца уз тврдњу да им КУД Абрашевић дугује заостала потраживања, позивајући се чак на период од пре 10 година, донета је одлука /11.јула 2016. године/, о формирању комисије од 4 /четири/ члана, како би се тачно утврдила дуговања КУД-а.

Стварне обавезе КУД Абрашевић могу чинити само оне обавезе за које постоје писани докази о њиховом постојању.

Комисију за ову сврху по одлуци Управног одбора чине:
- Новица Радошевић, председник
- Бранимир Пејовић, члан
- Драган Никчевић, члан
- Павле Вујасић, члан.