Годишња Скупштина – КУД Абрашевић

Годишња Скупштина

У понедељак, 27. новембра 2017. године, одржана је редовна годишња Скупштина
КУД АБРАШЕВИЋ Београд.