Биографија- Софија Малић – KUD Abrašević

Биографија о Софији Малић

-Софија Малић (девојачко Ђоловић) је рођена 14.06.1990. године у Београду, играч народне игре, мастер етнолог антрополог, некадашњи играч КУД-а „Абрашевић“, ради као наставник народне игре и фолклорни педагог од 2009. године.

Радно искуство

Убрзо по завршетку средње Балетске школе „ Лујо Давичо “ , запослила сам се у истоименој школи као наставник народне игре. О овој установи, као наставник, радим већ десету годину и даље сам у радном односу. У току рада у школи постигла сам велике и видне резултате. Ђаци који су у мојој класи су узимали велики број првих и других награда на републичким такмичењима музичких и балетских школа од 2010. године. , па до данас.
У току 2009. / 2010. године радила сам као приправник националног ансамбла „ КОЛО “. Сезону 2012./2013. радила сам са дечијим ансамблима у КУД- у „Градимир“, сезону 2013./2014. радила сам са припреминим ансамблом у АНИП „Таурунум“.
Поред ангажовања у балетској школи, седам година радим као асистент за извођачки ансамбл и и као фолклорни педагог дечијих ансамбала у КУД – у „Радост“ , село Раковица, у КУД – у „ Свети Ђорђе “ радим као уметнички руководилац првог извођачког ансамбла.
Неколико пута била сам ангажована од стране проф. Боре Талевског . Као његов асистент – демонстратор сам била ангажована 2007. године када је постављао Игре из околине Бујановца у Националном ансамблу „ Коло “, 2009. године када је постављао бројне кореографије у КУД – у „ Св. Ђорђе “ и исте године када је постављао Игре из Крајиштанске котлине у КУД – у „ Градимир “ .

Образовање

• Ученик сам Средње музичке школе „ Мокрањац “ – етномузиколошки смер ( тредиционално певање ) – класа проф. Тадић Бранко (завршна година)
• Завршене мастер студије на Филозофком факултету Универзитета у Београду, на одељењу за етнологију и антропологију, 2016.
• Завршена основна музицка скола „ Мокрањац “ – етномузиколошки смер ( традиционално певање ) – класа проф. Тадић Бранко, 2010.
• Положена аудиција у националном ансмблу „ Коло“- приправнички рад, 2009.
• Завршена средња балетска скола „ Лујо Давичо “ – смер за народну игру – класа проф. Бора Талевски
* у току школовања сам освојила два пута другу награду на републичком такмичењу музичких и балетских школа, 2009.
Похађала сам и семинаре народних игара и песама :
• Српске игре из Срема – Милорад Лонић,2009.
• Методика наставе народне игре у основним и средњим школама – проф. Бора Талевски, 2010.
• Српске игре из Бачке – Милорад Лонић, 2010.
• Игре из Јасенице и околине Трстеника – Десанка Ђорђевић, 2010.
• Игре из студеничког краја – Славко Пановић, 2011.
• Игре из Горње Косаонице и Топлице – Бата Лачковић, 2011.
• Семинар за руководиоце Фолклорних група – Бора Талевски, 2011.
• Народне игре у Левчу – Славица Михаиловић, 2012.
• Народне игре у Горњој Ресави – Дајана Костић, 2012.
• Игре примерене дечијем узрасту – Војин Јованоцић, 2013.
• Игре из околине Ниша – Славица Михаиловић, 2013.
• Влашке игре из Горњег Пореча- Дајана Костић, 2013.
• Народне игре из Драгачева и околине Чачка- Славица Михаиловић, 2015.
• Семинар за руководиоце дечијих фолклорних група – ЦИОТИС, 2015.
• Учење певања традиционалних песама са Косова ( Сиринићка жупа, Гора, Косовко Поморавље ) – др. Сања Ранковић, 2009.
• Семинар традиционалног певања Крајишника у Војводини – др. Сања Ранковић, 2015.

Играчко искуство

Игром и песмом се бавим од своје осме године. Прве играчке кораке направила сам у дечијем ансамблу за игру и песму „ Коло “ , под руководством Мирјане Јеличић . У ансамблу сам била 6 година. Када сам прерасла дечији ансамбл Мирјана Јеличић ме шаље у АКУД „ Лола“ где сам била две године.
Након тога била сам играч, асистент, демонстатор за први ансамбл и руководилац дечијег ансамбла КУД – а „ Врбица “ две године. Три године сам била у КУД – у „ Абрашевић “ , годину дана сам играла у ансамблу „ Фрула“ , један период сам радила и играла у КУД – у „ Свети Ђорђе “, четири месеца сам била играч – певач ансамбла „Коло“ ( приправнички рад ) и пет година сам била играч и певач КУД – а „ Градимир “.

Додатне вештине

Поред народне игре и песме поседујем знања из области класичног балета, савремене игре , сценско народних игара, историјско-балских игара и латино плесова. Ове играчко-певачке знања и вештине садрже елементе који су од великог занчаја за правилан развој играчког тела, става, израза и психофизичих способности.
Познајем репертоар великог броја београдских фолклорних ансамбала и знања која су ми неопходна за рад, а као покриће имам дугогодишње радно, педагошко и играчко – певачко искуство.