Фолклор за децу и предшколце – КУД Абрашевић

Фолклор за децу и предшколцеФОЛКЛОР ЗА ДЕЦУ И ПРЕДШКОЛЦЕ


АСИСТЕНТ ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ – ПРЕДШКОЛЦИ И ДЕЧИЈИ АНСАМБЛ

Софија Ђоловић је рођена 14.06.1990. године у Београду, играц народне игре, мастер етнолог антрополог, некадашњи играч КУД-а „Абрашевић“, ради као наставник народне игре и фолклорни педагог од 2009. године.Ђоловић Софија

Радно искуство

Убрзо по завршетку средње балетске школе „ Лујо Давичо “ , запослила сам се у истоименој сколи као наставник народне игре. О овој установи, као наставник, радим осму годину и даље сам у радном односу. У току рада у школи постигла сам велике и видне резултате. Ђаци који су у мојој класи су узимлио велики број И и ИИ награда на републичким такмичењима музичких и балетских школа од 2010. године. , па до данас.

У току 2009. / 2010. године радила сам као приправник националног ансамбла „ КОЛО “. Сезону 2012./2013. радила сам са дечијим ансамблима у КУД- у „Градимир“, сезону 2013./2014. радила сам са припреминим ансамблом у АНИП „Таурунум“.

Поред ангажовања у балетској сколи, седам година радим као асистент за извођачки ансамбл и и као фолклорни педагог дечијих ансамбала у КУД – у „Радост“ , село Раковица, у КУД – у „ Свети Ђорђе “ радим као уметнички руководилац И извођачког ансамбла.

Неколико пута била сам ангажована од стране проф. Боре Талевског . Као његов асистент - демонстратор сам била ангажована 2007. године када је постављао Игре из околине Бујановца у Националном ансамблу „ Коло “, 2009. године када је постављао бројне кореографије у КУД - у „ Св. Ђорђе “ и исте године када је постављао Игре из Крајиштанске котлине у КУД – у „ Градимир “ .

Образовање

 • Ученик сам Средње музичке школе „ Мокрањац “ – етномузиколошки смер ( тредиционално певање ) – класа проф. Тадић Бранко (завршна година)
 • Завршене мастер студије на Филозофком факултету Универзитета у Београду, на одељењу за етнологију и антропологију, 2016.
 • Заврсена основна музицка скола „ Мокрањац “ – етномузиколошки смер ( традиционално певање ) – класа проф. Тадић Бранко, 2010.
 • Положена аудиција у националном ансмблу „ Коло“- приправнички рад, 2009.
 • Завршена средња балетска скола „ Лујо Давичо “ – смер за народну игру – класа проф. Бора Талевски
  * у току школовања сам освојила два пута ИИ награду на републичком такмичењу музичких и балетских школа, 2009.

Похађала сам и семинаре народних игара и песама :

 • Српске игре из Срема – Милорад Лонић,2009.
 • Методика наставе народне игре у основним и средњим школама - проф. Бора Талевски, 2010.
 • Српске игре из Бачке - Милорад Лонић, 2010.
 • Игре из Јасенице и околине Трстеника – Десанка Ђорђевић, 2010.
 • Игре из студеничког краја - Славко Пановић, 2011.
 • Игре из Горње Косаонице и Топлице - Бата Лачковић, 2011.
 • Семинар за руководиоце Фолклорних група - Бора Талевски, 2011.
 • Народне игре у Левчу - Славица Михаиловић, 2012.
 • Народне игре у Горњој Ресави - Дајана Костић, 2012.
 • Игре примерене дечијем узрасту - Војин Јованоцић, 2013.
 • Игре из околине Ниша - Славица Михаиловић, 2013.
 • Влашке игре из Горњег Пореча- Дајана Костић, 2013.
 • Народне игре из Драгачева и околине Чачка- Славица Михаиловић, 2015.
 • Семинар за руководиоце дечијих фолклорних група - ЦИОТИС, 2015.
 • Учење певања традиционалних песама са Косова ( Сиринићка жупа, Гора, Косовко Поморавље ) - др. Сања Ранковић, 2009.
 • Семинар традиционалног певања Крајишника у Војводини - др. Сања Ранковић, 2015.

Играчко искуство

Игром и песмом се бавим од своје осме године. Прве играчке кораке направила сам у Дечијем ансамблу за игру и песму „ Коло “ , под руководством Мирјане Јеличић . У ансамблу сам била 6 година. Када сам прерасла дечији ансамбл Мирјана Јеличић ме шаље у АКУД „ Лола“ где сам била две године.
Након тога била сам играц, асистент, демонстатор за И ансамбл и руководилац дечијег ансамбла КУД – а „ Врбица “ две године. Три године сам била у КУД – у „ Абрашевић “ , годину дана сам играла у ансамблу „ Фрула“ , један период сам радила и играла у КУД – у „ Свети Ђорђе “, четири месеца сам била играч – певач ансамбла „Коло“ ( приправнички рад ) и пет година сам била играч и певач КУД – а „ Градимир “.

Додатне вештине

Поред народне игре и песме поседујем знања из области класичног балета, савремене игре , сценско народних игара, историјско-балских игара и латино плесова. Ове играчко-певачке знања и вештине садрже елементе који су од великог занчаја за правилан развој играчког тела, става, израза и психофизичих способности.

Познајем репертоар великог броја београдских фолклорних ансамбала и знања која су ми неопходна за рад, а као покриће имам дугогодишње радно, педагошко и играчко - певачко искуство.